Tour nước ngoài

PHÁP -ĐỨC -LUXEMBURG-HÀ LAN - BỈ

Thời gian : 8N7D
Khởi hành : 02.06.07/02 ; 29/03 ; 23/04 ; 24/05 ; 21/06 ; 05/07 51.900.000 VNĐ Giá :   49.900.000 VNĐ

Đặt Tour

NGA

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 08.17.22/11; 22.29/12; 07/02 46.900.000 VNĐ Giá :   43.900.000 VNĐ

Đặt Tour

NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : Thứ 7 hàng tuần 7.990.000 VNĐ Giá :   7.490.000 VNĐ

Đặt Tour

CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA -THẠCH LÂM

Thời gian : 8N7D
Khởi hành : 23/10 -1 VNĐ Giá :   20.990.000 VNĐ

Đặt Tour

CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 13;20;27/05 , 03;06;10;17;24/06 , 01;08;15;22;29/07 , 05;12;19;26/08 , 02;09;16;23/09 , 07;14;21/10 16.690.000 VNĐ Giá :   16.990.000 VNĐ

Đặt Tour

ÚC -MELBOURNE - SYDNEY

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 27/09 ; 19.26/10 ; 16.08.22/11 ; 06/12 47.900.000 VNĐ Giá :   46.900.000 VNĐ

Đặt Tour

CANADA -

Thời gian : 11N10D
Khởi hành : 12/11 0 VNĐ Giá :   82.900.000 VNĐ

Đặt Tour

MỸ

Thời gian : 11N10D
Khởi hành : 01.07.24 /11 ; 20..23.26/12 ; 07.17/01 ; 06.07/02 ; 25/04 7.190.000 VNĐ Giá :   69.900.000 VNĐ

Đặt Tour

SEUL - NAMI - EVERLAND

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 22,29/03 ; 04,11,15,18,22,26/04 ; 12,22,24/05 ; 05,25/06 12.990.000 VNĐ Giá :   12.490.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR ĐÀI LOAN

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 11.18.25.26/05 ; 01.06.08.15.16/06 ; 06.07.13.20.21/07 12.990.000 VNĐ Giá :   11.490.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR DUBAI

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 01.16/10 ; 13.27.28/11 ; 10.12/ 12 25.990.000 VNĐ Giá :   23.900.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR NHẬT BẢN

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 27/04 ; 22,24,28,31/05 ; 11,18,26,28/06 ; 02,05,07,16,23,30/07 ; 06,28/08 ; 17/09 ; 18/10 ; 05,15/11 34.900.000 VNĐ Giá :   29.900.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR NHẬT BẢN

Thời gian : 4 ngày/3 đêm
Khởi hành : 26/10 ; 11/11 ; 09/12 24.900.000 VNĐ Giá :   23.900.000 VNĐ

Đặt Tour

THÁI LAN

Thời gian : 5N4D
Khởi hành : 15,29/ 05 ; 08,12,19,27/06 ; 11,17,24 / 07 ; 01/08 7.390.000 VNĐ Giá :   6.900.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI

Thời gian : 5N4D
Khởi hành : 11/07 ; 14/08 ; 16/09 15.500.000 VNĐ Giá :   13.500.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 11,16,18,25,30/05 ; 08,13,17,22,27,29/06 ; 06,09,13,18,27,30/07 ; 05,10,15,20,29/08 ; 10,12,17,21,23/09 18.450.000 VNĐ Giá :   16.190.000 VNĐ

Đặt Tour

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian : 5 ngày/4đêm
Khởi hành : 07;18 /01 ; 04;08;11;15;18;22;25/02 -1 VNĐ Giá :   -1 VNĐ

Đặt Tour

Ý - SLOVANIA - ÁO - SÉC - HUNGARY

Thời gian : 11N10D
Khởi hành : 19/06 63.900.000 VNĐ Giá :   61.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - MONACO - TÂY BAN NHA

Thời gian : 9N8D
Khởi hành : 23/06 65.900.000 VNĐ Giá :   61.900.000 VNĐ

Đặt Tour

Ý MONO

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 23/06 48.900.000 VNĐ Giá :   47.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - THỤY SỸ - Ý -VATICAN

Thời gian : 109D
Khởi hành : 22/09 59.900.000 VNĐ Giá :   57.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - THỤY SỸ - Ý

Thời gian : 10N9D
Khởi hành : 24/05 ; 07.21.28/06 ; 12/07 63.900.000 VNĐ Giá :   59.900.000 VNĐ

Đặt Tour

Tour trong nước
Tour nước ngoài
TÌM KIẾM
CẨM NANG DU LỊCH