Tour nước ngoài

PHÁP -ĐỨC -LUXEMBURG-HÀ LAN - BỈ

Thời gian : 8N7D
Khởi hành : 02.06.07/02 ; 29/03 ; 23/04 ; 24/05 ; 21/06 ; 05/07 51.900.000 VNĐ Giá :   49.900.000 VNĐ

Đặt Tour

NGA

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 08.17.22/11; 22.29/12; 07/02 46.900.000 VNĐ Giá :   43.900.000 VNĐ

Đặt Tour

NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : Thứ 4,6 hàng tuần 8.390.000 VNĐ Giá :   7.990.000 VNĐ

Đặt Tour

HÀ NỘI - NAM NINH - LỆ GIANG - SHANGRILA -HÀ NỘI

Thời gian : 6n5d
Khởi hành : 18,25,26,27/04 ; 23/05 ;13/06 ;11/07 ;15,29/08 16.690.000 VNĐ Giá :   15.490.000 VNĐ

Đặt Tour

CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 07,14,21/10 ; 03,12,19/11 ; 17,31/12 16.690.000 VNĐ Giá :   16.990.000 VNĐ

Đặt Tour

ÚC -MELBOURNE - SYDNEY

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 27/09 ; 19.26/10 ; 16.08.22/11 ; 06/12 47.900.000 VNĐ Giá :   46.900.000 VNĐ

Đặt Tour

CANADA -

Thời gian : 11N10D
Khởi hành : 12/11 0 VNĐ Giá :   82.900.000 VNĐ

Đặt Tour

MỸ

Thời gian : 11N10D
Khởi hành : 01.07.24 /11 ; 20..23.26/12 ; 07.17/01 ; 06.07/02 ; 25/04 7.190.000 VNĐ Giá :   69.900.000 VNĐ

Đặt Tour

SEUL - NAMI - EVERLAND

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 04,15,30/10 ; 06,13,16,25/11 ; 14,21,28/12 12.990.000 VNĐ Giá :   12.490.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR ĐÀI LOAN

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 20.27/05 ; 17.24/06 ;13.201/07 ; 03.17.31/08 ; 21.28/09 ; 12.19/10 12.590.000 VNĐ Giá :   11.590.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR DUBAI

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 01.16/10 ; 13.27.28/11 ; 10.12/ 12 25.990.000 VNĐ Giá :   23.900.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR NHẬT BẢN

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 28.29/04 ; 28/05 ; 21.29/06 ; 19.30/07 ; 11/08 39.900.000 VNĐ Giá :   34.900.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR NHẬT BẢN 4N3D

Thời gian : 4 ngày/3 đêm
Khởi hành : 19/05 ; 07.22/06 ; 07.26/07 24.900.000 VNĐ Giá :   23.900.000 VNĐ

Đặt Tour

THÁI LAN

Thời gian : 5N4D
Khởi hành : 15,29/ 05 ; 08,12,19,27/06 ; 11,17,24 / 07 ; 01/08 7.990.000 VNĐ Giá :   6.900.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI

Thời gian : 5N4D
Khởi hành : 05,30/10 ; 13,27/11 ; 11,18/12 ; 12,26/02 ; 04,11,18/03 15.500.000 VNĐ Giá :   14.690.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 02,09/10 ; 0206,20,23/11 ; 04,21,28/12 , 25/01 ; 15,26/02 ; 07,14,21,28/03 17.990.000 VNĐ Giá :   16.490.000 VNĐ

Đặt Tour

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian : 5 ngày/4đêm
Khởi hành : thứ 2,4,6 hàng tuần 9.990.000 VNĐ Giá :   8.990.000 VNĐ

Đặt Tour

Ý - SLOVANIA - ÁO - SÉC - HUNGARY

Thời gian : 11N10D
Khởi hành : 19/06 63.900.000 VNĐ Giá :   61.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - MONACO - TÂY BAN NHA

Thời gian : 9N8D
Khởi hành : 23/06 65.900.000 VNĐ Giá :   61.900.000 VNĐ

Đặt Tour

Ý MONO

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 23/06 48.900.000 VNĐ Giá :   47.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - THỤY SỸ - Ý -VATICAN

Thời gian : 109D
Khởi hành : 22/09 59.900.000 VNĐ Giá :   57.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - THỤY SỸ - Ý

Thời gian : 10N9D
Khởi hành : 24/05 ; 07.21.28/06 ; 12/07 63.900.000 VNĐ Giá :   59.900.000 VNĐ

Đặt Tour

Tour trong nước
Tour nước ngoài
TÌM KIẾM
CẨM NANG DU LỊCH