Tour nước ngoài

TOUR ĐÀI LOAN

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 11.18.25.26/05 ; 01.06.08.15.16/06 ; 06.07.13.20.21/07 12.990.000 VNĐ Giá :   11.490.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR DUBAI

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 29/05 ; 19/06 25.990.000 VNĐ Giá :   23.990.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR NHẬT

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 16/06;06.07.13/07 35.900.000 VNĐ Giá :   34.900.000 VNĐ

Đặt Tour

TOUR NHẬT

Thời gian : 4 ngày/3 đêm
Khởi hành : 26/05 ; 23/06 ;14/07 24.900.000 VNĐ Giá :   23.900.000 VNĐ

Đặt Tour

THÁI LAN

Thời gian : 4N3D
Khởi hành : thứ 5 hàng tuần 0 VNĐ Giá :   5.990.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI

Thời gian : 5N4D
Khởi hành : 11/07 ; 14/08 ; 16/09 15.500.000 VNĐ Giá :   13.500.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU- THƯỢNG HẢI

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 24/06 ; 13.18/07 ; 03.08.24.29/08 ; 0207.12/09 -1 VNĐ Giá :   16.990.000 VNĐ

Đặt Tour

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : thứ 3 và thứ 6 hàng tuần 7.990.000 VNĐ Giá :   7.490.000 VNĐ

Đặt Tour

Ý - SLOVANIA - ÁO - SÉC - HUNGARY

Thời gian : 11N10D
Khởi hành : 19/06 63.900.000 VNĐ Giá :   61.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - MONACO - TÂY BAN NHA

Thời gian : 9N8D
Khởi hành : 23/06 65.900.000 VNĐ Giá :   61.900.000 VNĐ

Đặt Tour

Ý MONO

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 23/06 48.900.000 VNĐ Giá :   47.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC - THỤY SỸ - Ý

Thời gian : 15N14D
Khởi hành : 23/06 84.900.000 VNĐ Giá :   81.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - THỤY SỸ - Ý

Thời gian : 10N9D
Khởi hành : 24/05 ; 07.21.28/06 ; 12/07 63.900.000 VNĐ Giá :   59.900.000 VNĐ

Đặt Tour

Đức -Ha Lan - Bỉ - Pháp

Thời gian : 9N8D
Khởi hành : 07,14,28/06 ; 05.07.12.20.21.28/07 ; 09.10/08 58.900.000 VNĐ Giá :   55.900.000 VNĐ

Đặt Tour

Hong Kong

Thời gian : 4N3D
Khởi hành : 12.17.19.31/05 ; 07.14.21.28/06 ; 12.19.26/07 ; 09.16/08 ; 13.27/10 ; 11.25/10 13.390.000 VNĐ Giá :   12.680.000 VNĐ

Đặt Tour

SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 01.19.26/05 ; 02.08.16.23.28.30/06 ;07.14.21.28/07 ; 01.11.18.28/08 12.490.000 VNĐ Giá :   11.490.000 VNĐ

Đặt Tour

SINGAPORE - MALAYSIA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 01.19.26/05 ; 02.08.16.23.28.30/06 ;07.14.21.28/07 ; 01.11.18.28/08 10.590.000 VNĐ Giá :   10.990.000 VNĐ

Đặt Tour

SINGAPORE

Thời gian : 4N3D
Khởi hành : 10-22-30/03 ; 26/04; 31/05 ; 07-14-21/06 ; 07-14-21-28/07 ; 04-11-18-28/08 11.490.000 VNĐ Giá :   10.990.000 VNĐ

Đặt Tour

SEOUL - ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG JEJU – CÔNG VIÊN EVERLAND – YEOUIDO – KIM CHI SHOW

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 24/03, 04-08-12-16-20-27/04 16.490.000 VNĐ Giá :   15.590.000 VNĐ

Đặt Tour

SEUL - NAMI - EVERLAND

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 28/3 , 11,18/04 , 06,20,27/06 12.490.000 VNĐ Giá :   11.990.000 VNĐ

Đặt Tour

BANGKOK – PATTAYA 5N4D

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 09,15,16,23,28/04 ; 07,13,21,27,30/05 ; 04,10,13,18,24/06 ; 01,,02,06,08,09,13,15,18,22,23,27,29,30/07 ; 03,05/08 6.690.000 VNĐ Giá :   6.390.000 VNĐ

Đặt Tour

NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 11-18/03 ; 04-11/04 ; 09-16-23/05 ; 06-13-20-27/06 13.900.000 VNĐ Giá :   12.500.000 VNĐ

Đặt Tour

Tour trong nước
Tour nước ngoài
TÌM KIẾM
CẨM NANG DU LỊCH