NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI

NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI

NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI


Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện : Ô tô tàu hỏa
7.990.000 VNĐ Giá :   7.490.000 VNĐ

Đặt Tour

  • Chương trình tour

  • TOUR LIÊN QUAN

CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA -THẠCH LÂM

Thời gian : 8N7D
Khởi hành : 23/10 -1 VNĐ Giá :   20.990.000 VNĐ

Đặt Tour

CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 13;20;27/05 , 03;06;10;17;24/06 , 01;08;15;22;29/07 , 05;12;19;26/08 , 02;09;16;23/09 , 07;14;21/10 16.690.000 VNĐ Giá :   16.990.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI

Thời gian : 5N4D
Khởi hành : 11/07 ; 14/08 ; 16/09 15.500.000 VNĐ Giá :   13.500.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 11,16,18,25,30/05 ; 08,13,17,22,27,29/06 ; 06,09,13,18,27,30/07 ; 05,10,15,20,29/08 ; 10,12,17,21,23/09 18.450.000 VNĐ Giá :   16.190.000 VNĐ

Đặt Tour

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian : 5 ngày/4đêm
Khởi hành : 07;18 /01 ; 04;08;11;15;18;22;25/02 -1 VNĐ Giá :   -1 VNĐ

Đặt Tour

NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 11-18/03 ; 04-11/04 ; 09-16-23/05 ; 06-13-20-27/06 13.900.000 VNĐ Giá :   12.500.000 VNĐ

Đặt Tour

Tour trong nước
Tour nước ngoài
TÌM KIẾM
CẨM NANG DU LỊCH