Tour nước ngoài

TOUR NHẬT BẢN

Thời gian : 4 ngày/3 đêm
Khởi hành : 26/10 ; 11/11 ; 09/12 24.900.000 VNĐ Giá :   23.900.000 VNĐ

Đặt Tour

THÁI LAN

Thời gian : 5N4D
Khởi hành : 15,29/ 05 ; 08,12,19,27/06 ; 11,17,24 / 07 ; 01/08 7.390.000 VNĐ Giá :   6.900.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI

Thời gian : 5N4D
Khởi hành : 11/07 ; 14/08 ; 16/09 15.500.000 VNĐ Giá :   13.500.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 11,16,18,25,30/05 ; 08,13,17,22,27,29/06 ; 06,09,13,18,27,30/07 ; 05,10,15,20,29/08 ; 10,12,17,21,23/09 18.450.000 VNĐ Giá :   16.190.000 VNĐ

Đặt Tour

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian : 5 ngày/4đêm
Khởi hành : 07;18 /01 ; 04;08;11;15;18;22;25/02 -1 VNĐ Giá :   -1 VNĐ

Đặt Tour

Ý - SLOVANIA - ÁO - SÉC - HUNGARY

Thời gian : 11N10D
Khởi hành : 19/06 63.900.000 VNĐ Giá :   61.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - MONACO - TÂY BAN NHA

Thời gian : 9N8D
Khởi hành : 23/06 65.900.000 VNĐ Giá :   61.900.000 VNĐ

Đặt Tour

Ý MONO

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 23/06 48.900.000 VNĐ Giá :   47.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - THỤY SỸ - Ý -VATICAN

Thời gian : 109D
Khởi hành : 22/09 59.900.000 VNĐ Giá :   57.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP - THỤY SỸ - Ý

Thời gian : 10N9D
Khởi hành : 24/05 ; 07.21.28/06 ; 12/07 63.900.000 VNĐ Giá :   59.900.000 VNĐ

Đặt Tour

PHÁP-LUX-ĐỨC-BỈ-HÀ LAN

Thời gian : 9N8D
Khởi hành : 08/11 ; 26/12 51.900.000 VNĐ Giá :   49.900.000 VNĐ

Đặt Tour

Hong Kong

Thời gian : 4N3D
Khởi hành : 16,23,30/05 ; 06,13,20,27 ; 04,11,18,25/07 ; 08,15,22/08 ; 12,26/09 ; 10,24/10 13.690.000 VNĐ Giá :   13.490.000 VNĐ

Đặt Tour

SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 01.19.26/05 ; 02.08.16.23.28.30/06 ;07.14.21.28/07 ; 01.11.18.28/08 12.490.000 VNĐ Giá :   11.490.000 VNĐ

Đặt Tour

SINGAPORE - MALAYSIA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 10;22/01 ; 07;08;09/02 ; 12;15;18;19;22;26;29/03 12.500.000 VNĐ Giá :   10.490.000 VNĐ

Đặt Tour

SINGAPORE

Thời gian : 4N3D
Khởi hành : 14/02 ; 22;23/02 ; 01;07;14;21;30/03 11.490.000 VNĐ Giá :   10.390.000 VNĐ

Đặt Tour

SEOUL - ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG JEJU – CÔNG VIÊN EVERLAND – YEOUIDO – KIM CHI SHOW

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 24/03, 04-08-12-16-20-27/04 16.490.000 VNĐ Giá :   15.590.000 VNĐ

Đặt Tour

SEUL - NAMI - EVERLAND

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 22,29/03 ; 03,11,18,26/04 ; 24/05 ; 06,26/06 13.490.000 VNĐ Giá :   12.900.000 VNĐ

Đặt Tour

BANGKOK – PATTAYA 5N4D

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 03.08.13.14.18.26.31/10 ; 07.10.14.21.23.28/11 ; 03.08.10.17.21.24.28/12 6.690.000 VNĐ Giá :   5.990.000 VNĐ

Đặt Tour

NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 11-18/03 ; 04-11/04 ; 09-16-23/05 ; 06-13-20-27/06 13.900.000 VNĐ Giá :   12.500.000 VNĐ

Đặt Tour

Tour trong nước
Tour nước ngoài
TÌM KIẾM
CẨM NANG DU LỊCH