SINGAPORE

SINGAPORE

SINGAPORE


Thời gian : 4N3D
Khởi hành : 10-22-30/03 ; 26/04; 31/05 ; 07-14-21/06 ; 07-14-21-28/07 ; 04-11-18-28/08
Phương tiện : Bay TR
11.490.000 VNĐ Giá :   10.990.000 VNĐ

Đặt Tour

  • Chương trình tour

  • TOUR LIÊN QUAN

SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 01.19.26/05 ; 02.08.16.23.28.30/06 ;07.14.21.28/07 ; 01.11.18.28/08 12.490.000 VNĐ Giá :   11.490.000 VNĐ

Đặt Tour

SINGAPORE - MALAYSIA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 01.19.26/05 ; 02.08.16.23.28.30/06 ;07.14.21.28/07 ; 01.11.18.28/08 10.590.000 VNĐ Giá :   10.990.000 VNĐ

Đặt Tour

Tour trong nước
Tour nước ngoài
TÌM KIẾM
CẨM NANG DU LỊCH