SINGAPORE

SINGAPORE

SINGAPORE


Thời gian : 4N3D
Khởi hành : 14/02 ; 22;23/02 ; 01;07;14;21;30/03
Phương tiện : Bay SQMI, TR
11.490.000 VNĐ Giá :   10.390.000 VNĐ

Đặt Tour

  • Chương trình tour

  • TOUR LIÊN QUAN

SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 01.19.26/05 ; 02.08.16.23.28.30/06 ;07.14.21.28/07 ; 01.11.18.28/08 12.490.000 VNĐ Giá :   11.490.000 VNĐ

Đặt Tour

SINGAPORE - MALAYSIA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 10;22/01 ; 07;08;09/02 ; 12;15;18;19;22;26;29/03 12.500.000 VNĐ Giá :   10.490.000 VNĐ

Đặt Tour

Tour trong nước
Tour nước ngoài
TÌM KIẾM
CẨM NANG DU LỊCH