CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA -THẠCH LÂM

CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA -THẠCH LÂM

CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA -THẠCH LÂM


Thời gian : 8N7D
Khởi hành : 23/10
Phương tiện : Máy bay
-1 VNĐ Giá :   20.990.000 VNĐ

Đặt Tour

  • Chương trình tour

  • TOUR LIÊN QUAN

NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : Thứ 7 hàng tuần 7.990.000 VNĐ Giá :   7.490.000 VNĐ

Đặt Tour

CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA

Thời gian : 6 ngày/5 đêm
Khởi hành : 15/11 ; 16/12 16.690.000 VNĐ Giá :   15.690.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI

Thời gian : 5N4D
Khởi hành : 11/07 ; 14/08 ; 16/09 15.500.000 VNĐ Giá :   13.500.000 VNĐ

Đặt Tour

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian : 7N6D
Khởi hành : 19.23/11 ; 03.17.21/12 ; 01.04.08.15.17.24.29.31/03 16.990.000 VNĐ Giá :   16.200.000 VNĐ

Đặt Tour

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian : 5 ngày/4đêm
Khởi hành : 07;18 /01 ; 04;08;11;15;18;22;25/02 -1 VNĐ Giá :   -1 VNĐ

Đặt Tour

NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian : 5 ngày/4 đêm
Khởi hành : 11-18/03 ; 04-11/04 ; 09-16-23/05 ; 06-13-20-27/06 13.900.000 VNĐ Giá :   12.500.000 VNĐ

Đặt Tour

Tour trong nước
Tour nước ngoài
TÌM KIẾM
CẨM NANG DU LỊCH